Evolution

Evolution is een spel waar Darwin zeer blij mee zou geweest zijn. Het doel is namelijk om je diersoort zo lang mogelijk in leven te houden door het speciale kenmerken te laten ontwikkelen waardoor het gemakkelijker aan het broodnodige voedsel komt en beter beschermd is tegen allerlei roofdieren die op de loer liggen. Of misschien wordt je zelf wel de vraatzuchtige jager op zoek naar prooi?

Elke speler start met 1 generiek dier van het type planteneter zonder bijzondere kenmerken. Dit wordt voorgesteld door een bordje dat de populatie bijhoudt (aantal dieren) en de lichaamsmassa. In het midden van de tafel ligt de voederplaats, waar de dieren zullen wedijveren voor het weinige voedsel dat noodzakelijk is voor hun overleving. Een dikke stapel kaarten levert de mogelijke evoluties die je aan je dier kan koppelen om zijn slaagkansen te verbeteren.
Een spelronde bestaat uit 4 fases.  In de eerste fase krijgt elke speler 3 evolutiekaarten, plus 1 kaart extra per diersoort die nog in leven is.  In fase 2 wordt bepaald hoeveel voedsel er die ronde ter beschikking zal zijn in de voederplaats. Hiervoor moet elke speler een evolutiekaart gedekt uitspelen: iedere kaart heeft namelijk rechtsonder een indicatie van de voedselwaarde (die zelfs negatief kan zijn!). Een belangrijk tactisch detail is dat het totaal pas na de volgende fase bekend wordt gemaakt.
De derde fase brengt de gelegenheid om je diersoorten aan te passen. Te beginnen bij de startspeler mag iedereen 1 of meerdere kaarten uitspelen. Die zijn op 3 manieren te gebruiken. Ten eerste kan je een kaart afleggen om een nieuwe generieke diersoort te beginnen. Ten tweede kan je de populatie of lichaamsmassa van een diersoort opdrijven, ook door een kaart af te leggen. Ten derde kan je de eigenschap van de kaart toekennen aan een diersoort. Mogelijke verbeteringen zijn o.a. een lange nek om meer voedsel te bemachtigen, een harnas tegen roofdieren, samenwerking om de diersoort naast zich extra voedsel te bezorgen enz. Er zijn in totaal een 17-tal kenmerken in het spel, wat genoeg interessante combo's kan opleveren. Eén eigenschap verandert je diersoort zelfs van planteneter in roofdier, een evolutie die de voedselpiramide danig op zijn kop kan zetten.De vierde en laatste fase is de voederfase. Hier wordt eerst onthuld hoeveel (plantaardig) voedsel er te kauwen valt. Dan mag iedere speler om beurt 1 diersoort te eten geven. Een planteneter krijgt simpelweg 1 voedselfiche van de voederplaats, een vleeseter daarentegen vreet een ander dier op. Die diersoort ziet zijn populatie 1 punt zakken, en indien die op 0 komt sterft ze uit. Maar dit lukt enkel als de lichaamsmassa van het roofdier groter is dan die van de planteneter en als die geen speciale beschermende eigenschap bezit. Zo gaat het verder tot alle voedsel op is, of alle diersoorten genoeg gegeten hebben (evenveel als hun populatie). Diersoorten die onvoldoende voedsel bemachtigd hebben zien hun populatie terugvallen, mogelijk tot uitsterven toe... Het zal ook wel duidelijk zijn dat de evolutiekaarten een niet te onderschatten invloed hebben op het verloop van deze voederfase.
Op het einde van de ronde verdwijnen de bekomen voedselfiches in een zakje; dit zijn punten voor later.

Zo gaat het spel verder, telkens met een nieuwe startspeler en met nieuwe diersoorten in de voedselarena. Wanneer de trekstapel op is, wordt nog een laatste ronde gespeeld. Daarna volgt de puntentelling: 1 punt per voedselfiche, 1 punt per overlevende diersoort en 1 punt per actieve eigenschap.


Evolution is een familiespel met simpele regels, maar met intrigerende tactische mogelijkheden door het steeds wisselende landschap van diersoorten (ga ik voor een beperkt aantal sterke planteneters, kies ik voor vele kleine kortlevende schepsels, of stuur ik juist een roofdier op jacht). Wie zich het best kan aanpassen, zal zich tot koning van de evolutie mogen kronen.
Eén waarschuwing toch: hoewel het spel ook ongetwijfeld de jongere spelers zal aanspreken, kan de Engelse tekst op de kaarten een hinderpaal zijn (er wordt namelijk niet met symbolen gewerkt).

Dit spel werd geschonken door North Star Games en is vanaf januari te spelen bij Het Geel Pionneke.
Evolution is te koop bij Lotana met 10% korting voor de leden.


Aantal spelers : 2-6
Leeftijd : vanaf 10 jaar
Speelduur : 1 uur

Reacties

Populaire posts