Brix

Je kan Brix het best omschrijven als een tic-tac-toe spelletje, maar dan met een extra dimensie. De spelers bouwen een muur met de dobbelstenen waar een X of een O op staat door ze op mekaar te stapelen. De speler die als eerste 4 van zijn eigen symbolen of van zijn kleur in een rij weet te krijgen, is de winnaar.De bouwstenen zijn eigenlijk 2 dobbelstenen die aan mekaar geplakt zijn, met ene dobbelsteen in het oranje en de andere in het blauw. Als op de oranje kant een X staat, zal op de blauwe kant een O staan, en ook omgekeerd.  Elke beurt mag de actieve speler één steen aan de muur toevoegen, en dat mag zowel horizontaal als verticaal, waarbij elke bouwsteen grenst aan andere bouwstenen, en waarbij de muur niet breder dan 8 stenen mag worden. Als alle stenen geplaatst zijn, en er is nog steeds geen winnaar, nemen de spelers beurtelings een steen terug van de muur om die dan elders te plaatsen. Mocht je daarbij de muur laten omvallen, ben je ook verloren.


De voorwaarden om te winnen kunnen veranderen afhankelijk van hoe moeilijk je het zelf wil maken. Je kan kiezen om
* 4 vakjes te verbinden van jou kleur OF 4 van jou symbool.
* 4 vakjes te verbinden van jou kleur EN van jou symbool.
* 4 vakjes van eender welke kleur verbinden EN 4 van eender welk symbool.

Dit spel werd geschonken door Blue Orange Games en is vanaf augustus te spelen bij Het Geel Pionneke.


Aantal spelers : 2
Leeftijd : vanaf 7 jaar
Speelduur : 10 minuten

Reacties

Populaire posts