The Specialists

Bij The Specialists gaan de spelers een eigen bende samenstellen om casino's, banken en juweliers te gaan overvallen in de grootste steden van de wereld. Maar liefst 7 keer ga je een overval plegen, met als enige doel meer buit te maken dan je tegenstanders die hetzelfde van plan zijn. Maar let op voor de belangrijkste regel : je mag je slechts 1 maal in een stad vertonen.

In het begin van het spel zal de startspeler met de dobbelstenen dobbelen, die dan in een gezamenlijke poule terecht komen. Daarvan mag deze speler er 1 kiezen om bij op zijn persoonlijk spelbord te plaatsen. Nu heeft deze speler de mogelijkheid om een bendelid aan te werven. Er liggen enkele bendeleden in de vorm van kaarten klaar bij de start van elke ronde, en deze worden na elke ronde terug aangevuld. Op een kaart met zo een bendelid kan je verschillende zaken vinden. Een afbeelding van een witte dobbelsteen : daarmee kan je het bendelid kopen. Een zwarte dobbelsteen : daarmee kan je het bendelid activeren om zijn eigenschap te gebruiken. Tot slot staat er nog een symbool op van de specialisatie van het bendelid.

Zomaar een bendelid kopen met een dobbelsteen kan niet. Staat er een witte 4 afgebeeld op de kaart, zal je een dobbelsteen van waarde 4 moeten betalen om die te kopen. Idem om een bendelid te activeren. Op je persoonlijk spelbord passen een 4-tal dobbelstenen, en gelukkig mag je de voorlaatste dobbelsteen met 1 waarde verhogen, en de laatste dobbelsteen in je rij met 1 waarde verhogen of verlagen, indien dat nodig blijkt te zijn.

Heb je verschillende bendeleden van eenzelfde specialisatie, komen deze op mekaar te liggen. Lukt het je om het daarnet gekocht bendelid te activeren, mag je alle speciale eigenschappen van die stapel bendeleden gebruiken. Zo kan je zeer snel aan grondstoffen of geld komen.


In het midden van de tafel liggen 4 spelborden met telkens verschillende steden daarop afgebeeld. Bij elke stad kan je zien welke bendeleden er nodig zijn om die stad te overvallen. Heb jij die specialisten kunnen verzamelen, en heb je genoeg reiskoffers, dan kan je die stad overvallen. Je hebt hier zelf de keuze wat je gaat overvallen : het casino - wat meer geld zal opleveren - of de bank of de juwelier. Die laatsten leveren minder geld op, maar geven je wel een bank of juweel fiche. Daarmee kan je extra dobbelstenen krijgen om op je persoonlijk speelbord te plaatsen. Eén van je gangster tokens komt na de overval op deze stad te liggen om aan te duiden dat jij hier al geweest bent. Een 2e overval op eenzelfde stad is niet toegestaan. En ben jij de eerste die een stad overvalt, mag je als eerste 1 van de 4 voordelen kiezen die daar liggen. (extra dobbelsteen, geld etc ...)
Het spel is ten einde na 12 rondes, of zodra er een speler is die 7 keer een overval heeft kunnen plegen. De speler met het meeste geld is de winnaar. 

Het spel is een gevorderd familiespel, met een vleugje Ocean's Eleven en Casino Royal gehalte. Het thema is leuk, maar hier en daar zijn er wel regeltjes die voor dubbele interpretatie vatbaar zijn. Eenmaal je alles doorhebt, is het niet moeilijk om te spelen. Het vernieuwende aan dit spel is de dobbelstenen die je telkens neemt, die langs links op je spelbord inschuiven. De 2 achterste kan je van waarde wijzigen, handig bij het kopen van bendeleden. Maar kopen van bendeleden kost je dobbelstenen, en hier zit de afweging die je moet maken : koop ik een bendelid en verlies ik daarmee een dobbelsteen, of spaar ik dobbelstenen om in de volgende ronde nog betere leden aan te kopen ?

Dit spel is geschonken door Asmodee Belgium / Explor8 en is vanaf augustus te spelen bij Het Geel Pionneke.
The Specialists is te koop bij spelmagazijn.be met 10% korting voor de leden.


Aantal spelers : 1 - 4
Speelduur : 30 - 75 minuten
Leeftijd : vanaf 12 jaar

Reacties

Populaire posts