Split it


Dit is een snel kaartspel waar je keuzes moet maken door het verdelen van de kaarten. Je moet ook wel wat geluk hebben dat er niemand voor dezelfde zone kiest. Verzamel zo veel mogelijk kaarten met hetzelfde getal en best de hoogste kaarten om het spel te winnen, jokers kunnen je hier altijd bij helpen. Het doel is om aan het einde van het spel de meeste punten te hebben. Door een extra regel voor een spel met 2 wordt het spel met 2 spelers ook leuker. Je kan je tegenspelers tegenwerken of gewoon voor jezelf spelen.


Elke speler neemt 3 van de inzetkaarten met dezelfde achterkant (de voorkant zijn 3 verschillende kleuren namelijk: zwart, roos en wit) en legt deze met de kleur naar beneden. Schud de kaarten met de nummers en leg de stapel gedekt op tafel. De jongste speler start en neemt de 2 scheidingskaarten voor de eerste ronde. Het spel bestaat uit verschillende ronden met telkens dezelfde acties. Draai het aantal kaarten om die overeenstemmen met het aantal spelers (7 voor 2 tot 3 spelers, 9 voor 4 spelers) en deel de kaarten op met de scheidingskaarten. Zet in en win de kaarten. De speler met de scheidingskaarten draait 1 voor 1 het aantal nummerkaarten om naargelang het aantal spelers in het midden van de tafel. Verdeel dan de kaarten in 3 zones door tussen de kaarten de scheidingskaarten te leggen zodat de witte, roze en zwarte zone minstens 1 kaart bevat. Het aantal kaarten per zone moeten niet overeenkomen, de zones mogen een verschillend aantal kaarten bevatten, zolang er maar minstens 1 kaart in elke zone ligt. Als je met 2 spelers speelt, dan legt 1 speler de scheidingskaarten en de andere speler kiest dan een zone waarvan alle kaarten verwijderd worden. Dan kiezen alle spelers tegelijk van welke zone ze graag de kaarten zouden willen hebben. Je kiest 1 van je inzetkaarten met de juiste kleur van de zone en alle spelers laten deze gelijktijdig zien.


De kaarten van de zones waar niemand heeft op ingezet worden verwijderd. Als maar 1 persoon een bepaalde zone heeft gekozen, dan krijgt deze persoon de kaarten van deze zone, deze ronde is afgesloten voor deze speler. Als meerdere personen voor dezelfde zone hebben ingezet, dan moeten deze spelers nog wat verder spelen voor deze ronde afhankelijk van het aantal kaarten dat in die zone zit. Voor een zone met 3 of meer kaarten gaat de speler die de scheidingskaarten gelegd heeft, deze opnieuw leggen voor deze zone, de kaarten blijven in dezelfde volgorde liggen, ze worden gewoon opgesplitst in 3 zones. De spelers die deze ronde dus nog geen kaarten hebben gewonnen, spelen gewoon opnieuw voor de nieuwe zones. Deze spelers kiezen terug een zone en de kaarten worden terug verdeeld alsof je gewoon een ronde speelt en dit tot iedereen een kaart heeft deze ronde of de kaarten allemaal afgelegd zijn. Als er 2 kaarten in de zone liggen waar meerdere spelers voor kiezen dan splits je met 1 scheidingskaart de zone op in 2 zones, de spelers kunnen nu nog kiezen tussen 2 zones. Ze kiezen voor 1 zone en maken dit tegelijk kenbaar welke zone ze kiezen. Als ze voor een verschillende zone kiezen krijgen ze die kaart voor deze ronde. Als er maar 1 kaart ligt in de zone waarvoor meerdere spelers kiezen, dan wordt deze kaart afgelegd en winnen die spelers voor deze ronde geen kaart. Als de ronde gedaan is krijgt de volgende speler de scheidingskaarten en dan begint een volgende ronde. De gewonnen kaarten worden in kolommen per nummer voor de speler gelegd. Jokers mogen in een kolom naar keuze gelegd worden, maar kunnen niet meer verplaatst worden daarna. Als je alleen een joker in je eerste ronde haalt, dan wordt deze bij de eerste kolom gelegd die je daarna wint.


Het spel stopt als de nummerkaarten op zijn en je de laatste ronde gespeeld hebt. Voor een spel met 4 spelers zal de laatste ronde ook bestaan uit 7 kaarten (zoals bij 2 of 3 spelers) in plaats van uit 9 kaarten. Bij het tellen van de punten ga je zien welke speler het hoogste aantal kaarten van een getal heeft, deze speler krijgt eenmalig dat aantal punten. Als er meerdere spelers hetzelfde aantal kaarten van een getal heeft, dan krijgen die spelers allemaal de punten. Zo tel je al je punten samen per kolom, degene met het hoogste aantal punten wint, bij een gelijke stand, ga je zien wie het meeste aantal kolommen voor zich heeft. Is dit nog steeds gelijk dan winnen beide spelers.


Dit spel werd geschonken door Piatnik en kan vanaf mei gespeeld worden bij Het Geel Pionneke.

Aantal spelers: 2 - 4
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Speelduur: 15 minuten

Reacties

Populaire posts