Goetia - Nine Kings of Solomon

 


Waarschuwing: Goetia - Nine Kings of Solomon is geen spel voor vrome zieltjes. Het is hier namelijk de bedoeling om demonen op te roepen en te aanbidden en met offergaven (inclusief mensenoffers) hun gunsten te verwerven. Wie op het einde de hoogste aanbiddingsscore kan voorleggen wint deze duivelse strijd.

Goetia is in principe een spel van het type 'worker placement en grondstoffen opwerken'. Er is geen spelbord, maar in plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van tegels, en dat zijn er heel wat! De basis is de Wereld, een rooster van 3x3 met tegels waarop je grondstoffen kan vinden. Die tegels worden zo gekozen dat ze elk met één van de 9 demonen (met verschillende sterktes) overeenstemmen. Daarrond komt de Rand, een reeks van 9 tegels (aan elke zijde behalve rechts) waarop alle spelers telkens 1 volgeling plaatsen. Rechts van de Wereld komen 3 stapels oproepborden te liggen, die verschillende manieren voorstellen om de demonen te contacteren. Hierop komen munten te liggen (Attention in speltaal) die je kan verdienen door volgelingen aan de bezwering te laten deelnemen. Links van het geheel komen ten slotte nog een aantal pactkaarten te liggen (deze geven bonussen bij de eindwaardering) en van elke demon een aantal gunstkaarten naargelang het aantal spelers. De opstelling wordt afgerond met een voorraad grondstoffen (blokjes in 4 kleuren, met ook nog zwart dat als joker kan gebruikt worden), een stapel munten en van elke speler nog 1 volgeling. De spelers zelf krijgen niks, alles moet in het spel verdiend worden. Alhoewel, dat is niet helemaal correct: ze mogen om de beurt een volgeling uit de Rand nemen tot ze er 3 op hand hebben.


 Een ronde begint vrij eenvoudig: de spelers plaatsen om en om een volgeling op een vrije plaats ergens in het speelveld, betalen eventueel een extra kost en ontvangen de aangegeven grondstoffen of voeren de overeenkomstige actie uit. Nadien worden de locaties in een bepaalde volgorde geëvalueerd zodat de demonen in het spel opduiken en de belangrijke kaarten in het vizier komen (gunstkaarten en pacten).

Even een kort overzicht van de verschillende gebieden in logische volgorde. Je zal beginnen met de Wereld, waar je gratis grondstoffen kan oppikken. Een tweede stap is deelnemen aan een bezwering, wat meestal ook iets oplevert. Bij de evaluatie hiervan wordt er bovendien Attention verdeeld onder de aanwezigen. Die Attention heb je namelijk nodig in de Rand, waar je een extra volgeling kan vrijspelen (die trouwens direct in je volgende beurt kan gebruikt worden). Dat kost dus 1 Attention, plus alle zichtbare grondstoffen in de aangrenzende rij van de Wereld. Naarmate er meer volk in de Wereld staat wordt dit dus goedkoper. Bovendien krijg je korting voor elke volgeling die reeds is vrijgespeeld op die Randtegel. Wanneer alle volgelingen van een kaart ingelijfd zijn, wordt de kaart omgedraaid. Meestal geeft dit een actie voor meer grondstoffen, maar nog steeds tegen de kost van zichtbare gondstoffen. De Randkaarten links geven dan weer de mogelijkeid om direct een pactkaart uit die rij te kopen, maar tegen een aanzienlijke kost.

Als bij de evaluatie van een oproepbord alle Attention is verdeeld, is de bezwering compleet en verschijnt de demon. Het oproepbord wordt opzijgeschoven en omgedraaid, de aangrenzende Wereldtegel wordt eveneens omgedraaid. Hierop staat de opgeroepen demon. Deze tegel wordt op het oproepbord gelegd, samen met de gunstkaarten van de demon. De rij in de Wereld schuift door en wordt links aangevuld met een neutrale Wereldtegel. Het vrijgekomen oproepbord wordt geprepareerd voor een nieuwe bezwering, klaar om een sterkere demon aan te roepen.

 


 Spelers kunnen nu in de volgende ronde ook volgelingen plaatsen op de demontegel. Bij de evaluatie kunnen zij kiezen uit de resterende gunstkaarten. Er zijn verschillende types, die allerlei voordelen kunnen opleveren of zelfs extra acties. Maar het belangrijkste is dat ze punten waard zijn. Hier is wel een addertje onder het gras: je mag maar 4 kaarten actief hebben. Zodra je een bijkomende kaart trekt, moet je één van je huidige kaarten afdekken zodat je dat voordeel kwijt bent (maar niet de punten uiteraard). Pactkaarten volgen deze regel trouwens ook.

Wanneer alle gunstkaarten van een demon verdeeld zijn, trekt hij zich terug in zijn hellekrocht en onthult de finale acties van dat oproepbord. Dit zijn meestal sterke acties, zoals het kiezen van een pactkaart of het omzetten van blokjes in Attention.

Als na de evaluatie van de locaties iemand 4 actieve pactkaarten heeft, of er blijven maar evenveel (of minder) pactkaarten over dan er spelers zijn, eindigt het spel. Er worden dan 4 elementen getotaliseerd: het aantal Attention, de punten van de gunstkaarten, de punten van de pactkaarten en per 4 niet gebruikte grondstoffen nog 1 punt. Wie de hoogste score heeft is de winnaar.

Voor ik het vergeet nog één belangrijk detail bij het terugnemen van de volgelingen na een ronde. Sommige vakjes zijn namelijk met elkaar verbonden, en volgelingen kunnen hier pas teruggenomen worden wanneer al deze vakjes bezet zijn. Afhankelijk van de locatie kan dat positief of negatief zijn, maar het is alleszins een tactisch element om mee rekening te houden.


 Qua presentatie is Goetia – Nine Kings of Solomon zeker geslaagd: degelijk materiaal waaronder metalen muntjes, reserveonderdelen, sfeervol luguber artwork en een handleiding met volop voorbeelden. Een grote onderscheiding kan ik echter niet toekennen, daarvoor lijken de rode en bruine blokjes op de kaarten te veel op elkaar. De kans op vergissingen is hier reëel. Het spelmechanisme lijkt in eerste instantie nogal ingewikkeld, maar eens je het principe doorhebt van het oproepen en aanbidden van demonen dan loopt het verder zeer vlot. Het principe van de Randtegels waarbij je de zichtbare grondstoffen moet betalen draagt bij tot de tactische dilemma's: ga ik in de Wereld voor grondstoffen met de kans dat iemand een volgeling goedkoop vrijspeelt, of wacht ik zelf mijn kans af? Meer volgelingen betekent immers meer opties, wat je kansen vergroot. Nog een positief punt is dat er goed is nagedacht over de 'upscaling' van het spel. Afhankelijk van het aantal spelers komen er andere kaarten en tegels in het spel zodat er altijd keuze op maat is. Enkel bij het oproepen van demonen verandert er niks, daar wordt het waarschijnlijk drummen bij 4 spelers (ik heb enkel met 2 getest).

Al bij al is Goetia een verduiveld degelijk spel in zijn genre. Zeker eens proberen als het thema je niet afschrikt.


Dit spel werd geschonken door Demonic Games en is vanaf november te spelen bij Het Geel Pionneke.


Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 40 min / speler
Leeftijd: vanaf 14 jaar


Reacties

Populaire posts