Tulip bubble


Tulpen worden meestal geassocieerd met Nederland, daar worden namelijk heel veel tulpen verhandeld. Er zijn grote prijsstijgingen geweest, maar ook een instorting van de prijs zodat veel mensen al hun geld verloren. In tulip bubble ben je zelf een Nederlandse koopman van 1636. Velen rondom u worden verleid door de snel stijgende tulpenmarkt, er zijn zelfs mensen die hun huis hebben ingeruild voor een contract op tulpenbollen. Te midden van deze waanzin blijf je verhalen horen over enorme rijkdommen na een weelderige verkoop, maar diep vanbinnen voel je dat er iets niet klopt. Zo maak je niet alleen winst door te speculeren op de tulpenmarkt, maar probeer je ook rijke verzamelaars te vinden om de kostbare tulpenbollen die je hebt te verkopen. De prijzen van verschillende gekleurde tulpen kunnen in korte tijd sterk fluctueren, een tulp die je net met het grootste deel van je geld hebt gekocht, kan volgende week waardeloos zijn, of de waarde kan gedurende het seizoen gestaag stijgen tot een veelvoud van je aankoopprijs. Vergeet niet dat elke gekoesterde tulp die u achter de hand heeft slechts een fantasie is over toekomstige winsten totdat je hem daadwerkelijk verkoopt. Word je het zoveelste hopeloze slachtoffer van de tulpenmania, of zal je de bubble crash overleven met je zakken vol gulden? Veel plezier met de b(l)oeiende tulpenspel.Voor te beginnen leg je het spelbord in het midden van de tafel met de tulppionnen in willekeurige volgorde op II,III en IV van het prijslevel. Iedereen begint met 20 gulden 3 biedingstegels van hun gekozen kleur, 1 B rang tulpkaart en 1 C rang tulpkaart van willekeurige variëteit en kleur. Leg deze kaarten gedekt voor je en verstop je geld eronder. Na het schudden van alle tulpkaarten leg je naast 'Next shipment' en 'New arrivels' een aantal kaarten open gelijk aan het aantal spelers +2. De rest leg je gedekt aan het bord bij 'Tulip Card Deck'. Van de 10 market evenement kaarten verwijder je er 1 zonder te kijken, als je een korter spel wil spelen dan verwijder je er 3. Neem de 2 onderste kaarten van de market evenement stapel, schud hier de bubble bust kaart door en leg de kaarten terug onderaan de stapel, plaats de stapel nu bij 'market event deck'. Sorteer de collector cards en leg de stapels op de juiste plaats naast het bord. De zwarte tulpkaart komt boven de +20 collectorkaart te liggen. Wie als laatste een tulp gekocht heeft, mag beginnen en kiest een startspelerstulp, de andere doen niet mee. In de eerste ronde blijft de startspeler dezelfde.Het spel bestaat uit 7 – 9 rondes (5 – 7 rondes voor een korter spel), elke ronde bestaat uit 4 fases, 'event fase', 'verkoop fase', 'koop fase' en 'opruim fase'. Bij de event fase heb je 3 stappen, markt evenement, zendingsaankomst en verander van startspeler. Bij markt evenement ga je de bovenste kaart van de markt evenementstapel omdraaien en pas de prijsmarkering overeenkomstig aan. Gebruikte kaarten worden open op de gebeurtenisstapel gelegd. Elk veld op het prijsniveau spoor kan slechts 1 tulppion hebben. De pionnen kunnen langs de bezette velden komen, maar gaan naar het volgende lege veld als een pion op een bezet veld moet komen. Als een pion buiten het veld moet gaan (onder 1 of boven 7) dan stopt deze bij het dichtstbijzijnde lege veld, dit kan ook zijn huidige plaats zijn. Als de 'bubble bust' kaart getrokken wordt, eindigt het spel direct. Bij zendingsaankomst verplaats je alle tulpen van 'volgende lading' naar 'nieuwe aankomst'. Vul de 'nieuwe lading' aan met nieuwe tulpen die overeenkomen met het aantal spelers +2. Als de trekstapel op is, schud je de aflegstapel om een nieuwe trekstapel te creëren. Dan verplaats je de startspelerstulp naar de volgende speler (behalve in ronde 1). In de verkoopsfase kiezen de spelers om de beurt of je je tulpen verkoopt of niet. Je kan verkopen aan de markt, dan hou je rekening met de prijs die aangegeven staat op het bord, door te kijken naar de kleur en de rang van de bloem. Als je aan de markt verkoopt, neem je je geld uit de bank en leg je de kaart bij 'juist verkocht'. Hoeveel tulpen je verkoopt mag je kiezen. Als je aan een verzoek van een collector kan voldoen, mag je een set tulpen aan hem verkopen. Je mag slechts aan 1 verzamelaar per ronde verkopen. Als je dit doet, krijg je nog een bonus bovenop de marktprijs, deze staat aangegeven op de verzamelaarskaart. Kies een verzamelaar en onthul je set van tulpen dat aan de aanvraag voldoet. Neem dan het aantal gulden dat overeenkom met de marktprijs en de bonus, leg de tulpenkaarten op de aflegstapel en plaats de verzamelaarskaart onderaan de stapel. Als dit de +20 verzamelaar was, dan kan geen enkele speler deze verzamelaar nog gebruiken deze ronde.In de koopfase zullen spelers hun biedtegels op een tulpkaart leggen om aan te duiden welke tulpen ze willen kopen. Spelers mogen dit doen met geld dat ze hebben, of ze gaan geld lenen om de aankoop te kunnen doen. De startspeler begint met het leggen van een biedtegel en dan gaat dit in wijzerzin 2 keer rond zodat iedereen 3 biedtegels heeft gelegd. In de eerste ronde leg je 2 tegels (maar je bent niet verplicht), in de tweede ronde leg je nog 1 tegel. Je mag geen 2 tegels van jezelf op 1 tulp leggen of je tegel in de tweede ronde verleggen. Als je geen tegels meer hebt door gefinancierde tulpen, dan moet je passen. Als iedereen zijn tegels heeft gelegd, dan ga je van links naar rechts eerst de 'new arrivals' en dan de 'just sold' kaarten af om te kijken welke tulpen verkocht gaan worden. Als er geen tegels op liggen gebeurt er niets, als er 1 tegels op ligt, koopt die speler de tulp aan de huidige marktprijs. Als er 2 of meer tegels op liggen zal er een veiling plaatsvinden. Bij een veiling start de speler het dichts bij de startspeler door een bod uit te brengen, dit moet hoger zijn dan de huidige marktwaarde van de tulp. Elke bieding moet ten minste 1 gulden hoger liggen dan de vorige, je mag ook passen als je dit niet wil of kan betalen. Als je gepast hebt lig je uit de veiling en kan je geen bod meer doen op de tulp. Als alle spelers passen voordat ze een eerste bod doen, dan moet de bieder van de laatste bestelling de tulp kopen aan de marktprijs. De speler die de tulp koopt kan dit met gulden doen of geld lenen bij de bank. Als je betaalt met gulden geef je het aantal gulden aan de bank, als je biedprijs hoger is dan de marktprijs dan krijgen de andere bieders een compensatie van de bank. De compensatie is gelijk aan de geboden prijs min de marktprijs en dit gedeeld door het aantal bieders die niet het hoogste bod hadden. Dit wordt altijd naar beneden afgerond. Als je een tulp gekocht hebt, gaan alle biedtegels eraf en leg je de kaart gedekt voor je. Als je kiest om het geld te lenen, ook al heb je genoeg geld, dan leen je altijd de volledige biedprijs. Je neemt de tulpenkaart en legt deze open voor je neer. Als de biedprijs hoger is dan de marktprijs, krijgen de andere bieders een compensatie. Je eigen biedtegel blijft op de kaart liggen totdat je deze kaart tijdens de verkoopfase terugkoopt of verkoopt. Neem het aantal gulden gelijk aan je biedprijs van de bank en leg deze op je kaart. Dit geeft enkel weer hoeveel je voor de kaart moet betalen, dit wordt niet je eigen geld. Je mag wel altijd de tulp terugkopen op elk moment tijdens het spel, zolang de 'bubble bust' kaart niet omgedraaid ligt. Je betaald het bedrag dat op de kaart wordt weergegeven en legt dan al het geld in de bank (wat je moet betalen en het geld op de kaart). Je neemt je biedtegel en leg de kaart omgedraaid voor je.

Tijdens de opruimfase wordt de nieuwe prijs van de tulpen bepaald door de volgende lading tulpen en de tulpen die overgebleven zijn op de markt. Tel voor alle kleuren tulpen het aantal kaarten overgebleven in de 3 zones. De kleur die het meeste aanwezig is zorgt ervoor dat de tulpenpion in die kleur 1 plaats zakt. Als er een gelijke stand is dalen er 2 pionnen tegelijk. Voor de kleur die het minste aanwezig is, daar stijgt de pion een plaats. Als er hier een gelijke stand is voor 2 stijgen er 2 pionnen tegelijk. Dan worden de tulpenkaarten die bij 'new arrivels' en 'just sold' liggen allemaal verwijderd. De ronde is nu gedaan en zo ga je nog verschillende rondes spelen tot er iemand de legendarische zwarte tulp koopt of als de 'bubble bust' kaart omgedraaid wordt. De zwarte tulp kaart kan je kopen als je 120 gulden hebt en geen tulpen die geleend worden voor je hebt liggen aan het begin van de koopfase. Als er meerdere spelers de zwarte tulp willen kopen op hetzelfde moment, dan wint de speler met de meeste gulden, bij een gelijke stand delen de spelers hun overwinning. Als de 'bubble bust' kaart wordt omgedraaid, crashed de tulpenmarkt volledig, niemand wil nog tulpen kopen en het spel eindigt direct. Alle tulpen die gedekt voor de spelers liggen zijn niets meer waard, de geleende tulpen moeten terugbetaald worden aan de bank, de persoon met de meeste gulden wint het spel. Bij een gelijke stand wordt de overwinning gedeeld.

Er zijn nog enkele optionele regels, maar je kan best eerst het spel spelen zonder deze extra regels.Dit spel werd geschonken door Moaideas Game Design en kan vanaf april gespeeld worden bij Het Geel Pionneke.

Aantal spelers: 3 - 5 spelers
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Speelduur: 50 - 70 minuten

Reacties

Populaire posts