The Queen of Hansa

In de late Middeleeuwen sloten kooplieden uit o.a. de Lage Landen en Duitsland een samenwerkingsverbond, de zogenaamde Hanzeorde. Ook onderhielden ze een soort van juridisch systeem om te waken over hun gezamenlijke rechten voor het verhandelen van producten, en de handelsovereenkomsten na te komen. De bijhorende steden (Hanzesteden) probeerden hun machtsbereik uit te breiden over kleinere steden en dorpen in hun achterland. In een van deze Hanzesteden, het Duitse Lubeck, speelt The Queen of Hansa zich af. De spelers proberen als koopman de grootste rijkdom te verdienen door handel te drijven met andere Hanzesteden, en de meeste goederen van deze andere steden te vergaren.
 

Op het spelbord is elke stad vertegenwoordigd door een eigen kleur: rood (Londen), blauw (Brugge), geel (Bergen) of zwart (Novgorod). In elke stad is er plaats voor vijf handelskaarten: de eerste twee plaatsen zijn de haven (deze kaarten zijn 'bereikbaar' en dus meteen in het spel betrokken). De volgende drie plaatsen ('de zee') en fungeren als een soort 'wachtbekken' (deze drie kaarten komen geleidelijk aan in het spel). Het scorebord bestaat uit de inkomenstracker (weergegeven in Duitse Marken), de welvaartstracker (hierover later meer) en de rondetracker.
 

In The Queen of Hansa proberen de spelers gedurende drie spelrondes om ter hoogste inkomen  te scoren door bepaalde setjes handelskaarten te verwerven en luxegoederen te bekomen. Deze handelskaarten bevatten een kooplid (met een bepaalde 'invloed-op-de-stad-score') en een bepaalde letter (A-H, 3 kaarten per letter). Setjes van dezelfde letter leveren bonuspunten op. Andere handelskaarten bevatten geen personen, maar schepen. Deze hebben uiteraard geen invloed binnen de steden, maar worden gebruikt als opslag (hierover later meer). Een grote hoeveelheid schepen levert eveneens veel punten op aan het einde van het spel.
Iedere speler trekt aan het begin van het spel vier goederenkaarten van de trekstapel en behoudt er twee op hand. De luxegoederenkaarten worden geschud en over het spelbord verdeeld.


In een spelbeurt kan een speler ofwel ruilen met een stad ofwel de voorspoed van een stad bepalen. Bij de ruilactie speelt de speler een handkaart open voor zich uit, waarna hij een kaart uit de haven van de overeenkomstige stad (dezelfde kleur als de handkaart) op hand mag nemen (eventuele luxeblokjes worden meegescoord). Speelt de speler een handkaart gedekt (de voorspoedactie) uit, dan mag hij de voorspoedtokens op de welvaartsbalk van het scorebord verschuiven (naar meer of minder welvaart), en een handelskaart uit eender welke stad kiezen.


Een spelronde eindigt als de laatste handelskaart de laatste haven bereikt. Hierna stockeren alle spelers hun vergaarde luxeblokjes in hun schepen (een blokje per schip), de overige blokjes verdwijnen uit het spel. Na elke ronde generen de spelers inkomen op basis van hun invloed op de steden en de verworven luxegoederen. Deze invloed wordt per stad (per kleur) berekend door de som van alle invloedsscores van kooplui van die stad op te tellen bij het aantal luxegoederen in de overeenkomstige kleur. De top drie van spelers (per stad) met de hoogste invloed erin verdienen geld. Hoe hoog dat loon wel mag zijn, wordt bepaald door de welvaartstracker op het scorebord. De invloedrijkste koopman verdient een vast loon, de andere twee een variabel bepaald door hun invloed maal een bepaalde weergegeven factor (soms kan nr 2 of 3 dus meer verdienen dan nr 1 !).
 

Na drie spelrondes volgt de eindscore: de samenstelling van de persoonlijke kaartenset heeft een grote invloed op de eindtelling; setjes van dezelfde kooplui (dezelfde letter) leveren extra punten op, net als een setje van een aantal verschillende letters. De speler met de meeste schepen scoort de 'Golden Ship' bonus, en de speler wiens gedekte kaarten het hoogste aantal invloedspunten heeft (hierbij zijn de kleuren ervan niet van belang), wint het aantal welvaartspunten van de welvarendste stad.

De Queen of Hansa is een vlot speelbaar spel met een beknopte handleiding zodat de twee tot vier spelers snel aan het spel kunnen beginnen. Het spelbord en de kaarten zijn mooi kleurrijk uitgevoerd, zodat een tocht langs de Hanzesteden niet enkel spannend, maar ook mooi is. Op naar Lubeck voor een klein uurtje aan spelplezier ! 

Dit spel werd geschonken door Hobby Japan en kan in november gespeeld worden bij Het Geel Pionneke.

Aantal speler: 2 - 4
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Speelduur: 45 minuten


Reacties

Populaire posts